Ekonomicky najvýhodnejšie riešenie

pri problémoch so vzlínavou vlhkosťou

Systém pre aktívnu elektroosmózu
Ako Vám systém DryBand môže pomôcť ?

Systém DryBand Vám pomôže vysušiť vlhké murivo a všetky stavebné celky zasiahnuté vzlínavou vlhkosťou.

Ako systém DryBand funguje ?

Systém DryBand funguje na princípe aktívnej elektroosmózy, pripojením do elektrickej siete a bezúdržbovou prevádzkou.

Čo kúpou systému DryBand získam ?

Vysušenie vlhkého muriva, zachovanie pôvodnej hodnoty nemovitosti, zdravé životné prostredie, šetrí Vašu peňaženku.

Získajte DryBand rýchlo a jednoducho !

Kontaktujte nás, a získate konzultáciu ohľadom postupu pri sanácií Vašej nemovitosti a kvalitný vlhkostný prieskum zdarma !

Vysušovanie

vlhkého

muriva systémom

DryBand

 • Zariadenie DryBand je elektronický prístroj, ktorý bezkontaktným a nedeštruktívnym spôsobom vysušuje vlhké murivo

 • Ekologický systém na princípe aktívnej elektroosmózy zaistí trvalé vysušenie muriva bez stavebných zásahov

 • Použiteľnosť systému DryBand je vo všetkých druhoch stavieb zasiahnutých vzlínavou vlhkosťou od obytných priestorov, rodinných domov, pivníc cez chaty a chalupy k priemyselným objektom, mostným stavbám a historicky chráneným objektom, kostolom, zámkom a hradom.

 • Systém DryBand je vhodný aj pre pamiatkovo chránené objekty

Obráťte sa na nás.

Kontaktujte nás.

1

Konzultácia Vášho problému.

Skonzultujeme s Vami Váš problém a vhodnosť sanačných opatrení pre Vašu nemovitosť zdarma!

2

Vlhkostný prieskum na mieste.

V prípade Vášho záujmu vykonáme vlhkostný prieskum priamo na mieste zdarma!

3

Inštalácia systému.

Inštalácia systému na vhodnom mieste v objekte, vypracovanie meracieho protokolu, stanovenie intervalu merania.

4

Nové prístupy k vysušovaniu vlhkého muriva a objektov zasiahnutých vzlínavou vlhkosťou
bez stavebných zásahov do konštrukcie objektu.

"DryBand - ekonomický a ekologický spôsob bezkontaktnej sanácie muriva."

 

Výhody systému DryBand

Aktívna elektroosmóza

- zabraňuje postupu vlhkost v murive

Ekonomicky najvýhodnejšie riešenie

Ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pre vysušovanie vlhkého muriva a vzlínavej vlhkosti, v porovnaní so všetkými inými spôsobmi sanácií muriva.

 

Systém DryBand je elektronický prístroj, ktorý bezkontaktným a nedeštruktívnym spôsobom vysušuje všetky druhy muriva.

VZLÍNAVÁ VLHKOSŤ

 • Vzlínavá vlhkosť je zapříčinená prirodzeným fyzikálnym javom, pri ktorom voda vzlína z vonkajšieho priestoru a stúpa kapilárami do stavby priamym kontaktom muriva so zemou, pri starých domoch a stavbách je zvýšená vlhkosť spôsobená nedostatočnou hydroizoláciou a časom spôsobenými závadami na konštrukciách.

 • Vlhkosť sa do muriva môže dostať rôznymi spôsobmi a na základe prieskumu stavby je možné stanoviť aktuálny stav a určit primerané sanačné opatrenia.

 • Vysušovanie systémom DryBand je proces, pri ktorom sa pôsobením elektrického poľa na molekuly vody, vytvorí potenciálový rozdiel medzi mokrou a suchou časťou muriva. Postupným posúvaním hranice potenciálového rozhrania je vlhkosť v murive tlačená na povrch a časť sa odparí do priestoru. Silové pôsobenie elektrického poľa pôsobí aj proti vsakujúcim silám, keď časť vody postupuje späť do časti konštrukcie pod úrovňou terénu.

 

VYSUŠOVANIE MURIVA

 • Systémom DryBand možno vysušiť všetky druhy muriva, prírodný kameň, vrátane betónu.

 • Systém je ekologický, bez použitia chemikálií a zároveň šetrný pre murivo, pretože nie sú potrebné žiadne stavebné práce alebo zásahy do konštrukcie objektu a tým je zabezpečená aj statika celej stavby. Cenová výhodnosť a jednoduchá inštalácia z neho robí najvýhodnejší spôsob ako sa zbaviť vlhkosti muriva s nízkymi nákladmi.

 • Systém DryBand sa dá prispôsobiť akýmkoľvek individuálnym podmienkam alebo problémovo dostupným miestam aj s možnosťou napájania fotovoltaickým panelom.

 • Vzlínavá vlhkosť je zapříčinená prirodzeným fyzikálnym javom, pri ktorom voda vzlína z vonkajšieho priestoru a stúpa kapilárami do stavby priamym kontaktom muriva so zemou, pri starých domoch a stavbách je zvýšená vlhkosť spôsobená nedostatočnou hydroizoláciou a časom spôsobenými závadami na konštrukciách.

 • Vlhkosť sa do objektu môže dostať rôznymi spôsobmi a na základe prieskumu stavby je možné stanoviť aktuálny stav a určit primerané sanačné opatrenia.

 
Referencie
 

Elektroosmóza - ekonomický a ekologický spôsob bezkontaktnej sanácie muriva.

Vysusovanie-muriva-1200.jpg

Proces vysušovania

 • Proces vysušovania a sanácia muriva má parabolický priebeh, tzn. že od začiatku je intenzívnejší a v dlhšom časovom horizonte sa pokles vlhkosti znižuje až ku konštantným hodnotám zodpovedajúcim prirodzenej vlhkosti stavebných materiálov. Po ukončení aktívnej doby vysušovania udržuje systém DryBand vlhkosť muriva zo stavebného a životného hľadiska ideálne suché.

 • Technológia vysušovania stavebných materiálov a muriva na elektrofyzikálnom princípe – aktívna elektroosmóza je založená na všeobecne známych fyzikálnych javoch, osmóza, elektromagnetické pole.

 • Elektromagnetické pole ovplyvňuje chovanie a pohyb vodných roztokov, spôsobom, pri ktorom sa ióny pohybujú v materiáloch podľa siločiar elektromagnetického poľa.

Funkcia systému pre aktívnu elektroosmózu je nepretržitá.

 • Pri osmotických dejoch, väčšie množstvo vlhkosti vystúpi na povrch muriva, na povrch stavebných materiálov a odparí sa, čo sa prejaví dočasným výskytom vlhkých škvŕn na povrchu ako aj soľnými mapami v zdegradovaných miestach odparovania vlhkosti. Zostávajúca vlhkosť je tlačená kapilárami v murive a stavebných materiáloch na hranicu potenciálového rozhrania, pod základy stavby.

 • Nepretržitou funkciou systému pre aktívnu elektroosmózu DryBand, dochádza k zníženiu kapilárnej vzlínavej vlhkosti, ktorou je objekt zasiahnutý a k vysušeniu vlhkosti, ktorá znižovala úžitkovú hodnotu objektu, obmedzovala jeho plnohodnotné užívanie a v neposlednom rade spôsobovala zdravotne závadné prostredie s výskytom plesní a húb.

 

POUŽITIE

DryBand 2018

DryBand 2018

Popište obrázek

DryBand 2018

DryBand 2018

Popište obrázek

DryBand 2018

DryBand 2018

Popište obrázek

DryBand 2018

DryBand 2018

Popište obrázek

DryBand 2018

DryBand 2018

Popište obrázek

DryBand 2018

DryBand 2018

Popište obrázek

DryBand 2018

DryBand 2018

Popište obrázek

DryBand 2018

DryBand 2018

Popište obrázek

DryBand 2018

DryBand 2018

Popište obrázek

DryBand 2018

DryBand 2018

Popište obrázek

DryBand 2018

DryBand 2018

Popište obrázek

DryBand 2018

DryBand 2018

Popište obrázek

 • Systém DryBand je vhodný pre všetky rodinné domy.

 • Pri starých domoch a stavbách je zvýšená vlhkosť spôsobená nedostatočnými hydroizoláciami a časom spôsobenými závadami na konštrukciách.

 • Patentovaný systém nepoškodzuje murivo a zachováva pôvodnú hodnotu objektu.

 • Minimálne náklady na energie.

 • Počas vysušovania, nerušená prevádzka objektu.

 • Možnosť aplikácie pri historických budovách podliehajúcim ochrane pamiatok.

 • Bez použitia deštruktívnych metód alebo chemických produktov, ktoré menia vlastnosti stavebných konštrukcií.

 • Negatívny dopad na životné prostredie neexistuje. DryBand má certifikát

       zhody EMC CE – 2018

 • Zachováva pôvodnú hodnotu objektu

 • Systém DryBand sa dá prispôsobiť

       konkrétnemu objektu.

 • Systém DryBand pracuje nepretržite, bezúdržbovo a za minimálne prevádzkové náklady.

 • Patentovaný systém nepoškodzuje murivo a zachováva pôvodnú hodnotu objektu.

 • Počas vysušovania, nerušená prevádzka objektu.

Please reload

Iné objekty, Priemyselné objekty,

Pivnice, Mostné stavby,...

Historické objekty,

Kostoly, Hrady, Zámky,...

Rodinné domy,

Obytné domy, Chaty,...

Kontaktujte nás ohľadom problémov
s vlhkým murivom ešte dnes!

Bezplatný vlhkostný prieskum! Ústretové jednanie!

Získajte zľavu 100€ v prípade objednávky do 31.07.2022!

Výstavy a veľtrhy

V roku 2015 sme sa zúčastnili veľtrhu CONECO Racioenergia v Bratislave a Home Expo v Nitre.

 

O nás.

Spoločnosti DryBand Global s.r.o., DryBand CZ s.r.o. sa v spolupráci zaoberajú výrobou, vývojom a predajom zariadení určených k sanácií všetkých druhov muriva a stavebných konštrukcií pomocou systému pre aktívnu elektrofyzikálnu osmózu DryBand/DryBand+. 

Máme viac ako 40 ročné skúsenosti v oblasti vývoja elektrotechnických zariadení.

Systém DryBand/DryBand+ má realizácie po celej Slovenskej a Českej republike s partnermi v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Taliansku, Španielsku, Portugalsku.

Tešíme sa na spoluprácu.

DryBand Global s.r.o., Konventná 7, 811 03 Bratislava

DryBand-Font-2019-1000px.png

Zastúpenie SR

DryBand Global s.r.o.
Konventná 7
811 03 Bratislava

Tel.: +420 608109862
Email: dryband@dryband.eu
Web: www.dryband.eu

Zastoupení CZ

DryBand CZ s.r.o.,

Chotovice 74

570 01 Litomyšl

Tel.: +420 604674198
Email: info@vysouseni-zdiva.eu
Web: www.dryband.cz

Kontakt

Výborne! Vaša správa bola prijatá.