Ako Vám systém DryBand môže pomôcť ?

Systém DryBand Vám pomôže vysušiť vlhké murivo a všetky stavebné celky zasiahnuté vzlínavou vlhkosťou.

Ako systém DryBand funguje ?

Systém DryBand funguje na princípe aktívnej elektroosmózy, pripojením do elektrickej siete a bezúdržbovou prevádzkou.

Čo kúpou systému DryBand získam ?

Vysušenie vlhkého muriva, zachovanie pôvodnej hodnoty nemovitosti, zdravé životné prostredie, šetrí Vašu peňaženku.

Získajte DryBand rýchlo a jednoducho !

Kontaktujte nás, a získate konzultáciu ohľadom postupu pri sanácií Vašej nemovitosti a kvalitný vlhkostný prieskum zdarma !

 • Zariadenie DryBand je elektronický prístroj, ktorý bezkontaktným a nedeštruktívnym spôsobom vysušuje vlhké murivo

 • Ekologický systém na princípe aktívnej elektroosmózy zaistí trvalé vysušenie muriva bez stavebných zásahov

 • Použiteľnosť systému DryBand je vo všetkých druhoch stavieb zasiahnutých vzlínavou vlhkosťou od obytných priestorov, rodinných domov, pivníc cez chaty a chalupy k priemyselným objektom, mostným stavbám a historicky chráneným objektom, kostolom, zámkom a hradom.

 • Systém DryBand je vhodný aj pre pamiatkovo chránené objekty

Obráťte sa na nás.

Kontaktujte nás.

1

Konzultácia Vášho problému.

Skonzultujeme s Vami Váš problém a vhodnosť sanačných opatrení pre Vašu nemovitosť zdarma!

2

Vlhkostný prieskum na mieste.

V prípade Vášho záujmu vykonáme vlhkostný prieskum priamo na mieste zdarma!

3

Inštalácia systému.

Inštalácia systému na vhodnom mieste v objekte, vypracovanie meracieho protokolu, stanovenie intervalu merania.

4

Nové prístupy k vysušovaniu vlhkého muriva a objektov zasiahnutých vzlínavou vlhkosťou
bez stavebných zásahov do konštrukcie objektu.

"DryBand - ekonomický a ekologický spôsob bezkontaktnej sanácie muriva."

 

Výhody systému DryBand

Aktívna elektroosmóza

- zabraňuje postupu vlhkost v murive

Ekonomicky najvýhodnejšie riešenie

Ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pre vysušovanie vlhkého muriva a vzlínavej vlhkosti, v porovnaní so všetkými inými spôsobmi sanácií muriva.

 

Systém DryBand je elektronický prístroj, ktorý bezkontaktným a nedeštruktívnym spôsobom vysušuje všetky druhy muriva.

VZLÍNAVÁ VLHKOSŤ

 • Vzlínavá vlhkosť je zapříčinená prirodzeným fyzikálnym javom, pri ktorom voda vzlína z vonkajšieho priestoru a stúpa kapilárami do stavby priamym kontaktom muriva so zemou, pri starých domoch a stavbách je zvýšená vlhkosť spôsobená nedostatočnou hydroizoláciou a časom spôsobenými závadami na konštrukciách.

 • Vlhkosť sa do muriva môže dostať rôznymi spôsobmi a na základe prieskumu stavby je možné stanoviť aktuálny stav a určit primerané sanačné opatrenia.

 • Vysušovanie systémom DryBand je proces, pri ktorom sa pôsobením elektrického poľa na molekuly vody, vytvorí potenciálový rozdiel medzi mokrou a suchou časťou muriva. Postupným posúvaním hranice potenciálového rozhrania je vlhkosť v murive tlačená na povrch a časť sa odparí do priestoru. Silové pôsobenie elektrického poľa pôsobí aj proti vsakujúcim silám, keď časť vody postupuje späť do časti konštrukcie pod úrovňou terénu.

 

VYSUŠOVANIE MURIVA

 • Systémom DryBand možno vysušiť všetky druhy muriva, prírodný kameň, vrátane betónu.

 • Systém je ekologický, bez použitia chemikálií a zároveň šetrný pre murivo, pretože nie sú potrebné žiadne stavebné práce alebo zásahy do konštrukcie objektu a tým je zabezpečená aj statika celej stavby. Cenová výhodnosť a jednoduchá inštalácia z neho robí najvýhodnejší spôsob ako sa zbaviť vlhkosti muriva s nízkymi nákladmi.

 • Systém DryBand sa dá prispôsobiť akýmkoľvek individuálnym podmienkam alebo problémovo dostupným miestam aj s možnosťou napájania fotovoltaickým panelom.

 • Vzlínavá vlhkosť je zapříčinená prirodzeným fyzikálnym javom, pri ktorom voda vzlína z vonkajšieho priestoru a stúpa kapilárami do stavby priamym kontaktom muriva so zemou, pri starých domoch a stavbách je zvýšená vlhkosť spôsobená nedostatočnou hydroizoláciou a časom spôsobenými závadami na konštrukciách.

 • Vlhkosť sa do objektu môže dostať rôznymi spôsobmi a na základe prieskumu stavby je možné stanoviť aktuálny stav a určit primerané sanačné opatrenia.

 
Referencie
 

Elektroosmóza - ekonomický a ekologický spôsob bezkontaktnej sanácie muriva.

Proces vysušovania

 • Proces vysušovania a sanácia muriva má parabolický priebeh, tzn. že od začiatku je intenzívnejší a v dlhšom časovom horizonte sa pokles vlhkosti znižuje až ku konštantným hodnotám zodpovedajúcim prirodzenej vlhkosti stavebných materiálov. Po ukončení aktívnej doby vysušovania udržuje systém DryBand vlhkosť muriva zo stavebného a životného hľadiska ideálne suché.

 • Technológia vysušovania stavebných materiálov a muriva na elektrofyzikálnom princípe – aktívna elektroosmóza je založená na všeobecne známych fyzikálnych javoch, osmóza, elektromagnetické pole.

 • Elektromagnetické pole ovplyvňuje chovanie a pohyb vodných roztokov, spôsobom, pri ktorom sa ióny pohybujú v materiáloch podľa siločiar elektromagnetického poľa.

Funkcia systému pre aktívnu elektroosmózu je nepretržitá.

 • Pri osmotických dejoch, väčšie množstvo vlhkosti vystúpi na povrch muriva, na povrch stavebných materiálov a odparí sa, čo sa prejaví dočasným výskytom vlhkých škvŕn na povrchu ako aj soľnými mapami v zdegradovaných miestach odparovania vlhkosti. Zostávajúca vlhkosť je tlačená kapilárami v murive a stavebných materiáloch na hranicu potenciálového rozhrania, pod základy stavby.

 • Nepretržitou funkciou systému pre aktívnu elektroosmózu DryBand, dochádza k zníženiu kapilárnej vzlínavej vlhkosti, ktorou je objekt zasiahnutý a k vysušeniu vlhkosti, ktorá znižovala úžitkovú hodnotu objektu, obmedzovala jeho plnohodnotné užívanie a v neposlednom rade spôsobovala zdravotne závadné prostredie s výskytom plesní a húb.

Na stiahnutie

 

POUŽITIE

 • Systém DryBand je vhodný pre všetky rodinné domy.

 • Pri starých domoch a stavbách je zvýšená vlhkosť spôsobená nedostatočnými hydroizoláciami a časom spôsobenými závadami na konštrukciách.

 • Patentovaný systém nepoškodzuje murivo a zachováva pôvodnú hodnotu objektu.

 • Minimálne náklady na energie.

 • Počas vysušovania, nerušená prevádzka objektu.

 • Možnosť aplikácie pri historických budovách podliehajúcim ochrane pamiatok.

 • Bez použitia deštruktívnych metód alebo chemických produktov, ktoré menia vlastnosti stavebných konštrukcií.

 • Negatívny dopad na životné prostredie neexistuje. DryBand má certifikát

       zhody EMC CE – 2018

 • Zachováva pôvodnú hodnotu objektu

 • Systém DryBand sa dá prispôsobiť

       konkrétnemu objektu.

 • Systém DryBand pracuje nepretržite, bezúdržbovo a za minimálne prevádzkové náklady.

 • Patentovaný systém nepoškodzuje murivo a zachováva pôvodnú hodnotu objektu.

 • Počas vysušovania, nerušená prevádzka objektu.

Please reload

Iné objekty, Priemyselné objekty,

Pivnice, Mostné stavby,...

Historické objekty,

Kostoly, Hrady, Zámky,...

Rodinné domy,

Obytné domy, Chaty,...

Volajte nám ohľadne problémov s vlhkým murivom ešte dnes! +421 907 759 025

Bezplatný vlhkostný prieskum! Ústretové jednanie!

Získajte zľavu 150€ v prípade objednávky do 31.07.2020!

Výstavy a veľtrhy

V roku 2015 sme sa zúčastnili veľtrhu CONECO Racioenergia v Bratislave a Home Expo v Nitre.

 

O nás.

Spoločnosti DryBand Global s.r.o., DryBand CZ s.r.o. a Durpes s.r.o. sa v spolupráci zaoberajú výrobou, vývojom a predajom zariadení určených k sanácií všetkých druhov muriva a stavebných konštrukcií pomocou systému pre aktívnu elektrofyzikálnu osmózu DryBand/DryBand+. 

Máme viac ako 40 ročné skúsenosti v oblasti vývoja elektrotechnických zariadení.

Systém DryBand/DryBand+ má realizácie po celej Slovenskej a Českej republike s partnermi v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Taliansku, Španielsku, Portugalsku.

Tešíme sa na spoluprácu.

DryBand Global s.r.o., Konventná 7, 811 03 Bratislava

Zastúpenie SR

DURPES s.r.o.,

Štúrova 36/9

017 01 Považská Bystrica

Tel.: +421 907759025
Email: dryband@dryband.sk
Web: www.dryband.sk

Zastoupení CZ

DryBand CZ s.r.o.,

Chotovice 74

570 01 Litomyšl

Tel.: +420 604674198
Email: info@vysouseni-zdiva.eu
Web: www.dryband.cz

Kontakt

2020 DryBand Global s.r.o., All Rights Reserved / Všetky Práva Vyhradené. Privacy Policy.

DryBand-Font-2019-1000px.png