Technické špecifikácie

Logo-DryBand-SK-900.png
DryBand-Font-2019-1000px.png

Dokonalý partner pre vysušovanie vlhkého muriva

Prevedenie

 • riadiaca jednotka v nehorľavom plaste, odolnom voči rozbitiu, určený na použitie vo vlhkých priestoroch

Rozmery

 • 210mm x 180mm x 100mm

Hmotnosť

 • 1200g so vstavanou anténou

Napájanie

 • 230V / 50 – 60Hz oddelený bezpečnostným transformátorom od slaboprúdového obvodu v prístroji

 • interné napájanie riadiacej jednotky s mikroprocesormi 12V / 5V
  (mimo oblasť dostupnosti el. siete, možnosť napájania fotovoltaickým panelom)

Príkon

 • 2,6W

Výstupný výkon

 • max. 40mWpp

Intenzita elektrického poľa

 • 17-150 V/m

Intenzita magnetického poľa

 • 0,3 – 0,8 mikroT (do 0,5m)

Monitoring hodnôt

 • Vstavaný inteligentný systém merania a monitorovania hodnôt – teplota (desatina °C), rel. vlhkosť (v %), rosný bod (v °C) s možnosťou úložiska (datalogger v intervale 1 hod.)

Systém DryBand zbaví Váš domov problémov s vlhkým murivom a zaistí trvalé vysušenie muriva bez zásahov do konštrukcie.

Certifikat-CE-2021.jpg

Systém DryBand spĺňa najprísnejšie kritéria kvality, má certifikát zhody CE – elektromagnetickej kompatibility. Funkcia zariadenia je s ohľadom na ľudské zdravie neškodná. Negatívny dopad na životné prostredie neexistuje. Pri výrobe využívame inovatívne postupy a technológie, ktoré sú v súlade s najnovšími medzinárodými štandardami. Systém je kompatibilný s najaktuálnejšími európskymi harmonizovanými normami. Zariadenie sa stáva pevnou súčasťou budovy a pracuje v nepretržitej prevádzke.

Kompatibilita s európskymi harmonizovanými normami:

 • EN 60335-1:2012/AC:2014/A11:2014/

 • A13:2017/A1:2019/A2:2019/A14:2019

 • EN 55014-1:2017/A11:2020

 • EN 55014-2:2015

 • EN 61000-3-3:2013/A1:2019

 • EN IEC 61000-3-2:2019

 • EN IEC 61000-4-11:2020

 • EN 61000-4-5:2014/A1:2017

DryBand-Font-2019-1000px.png

 Systém DryBand je zariadenie pracujúce na princípe postupného znižovania vlhkosti zavedením potenciálového rozdielu do ustáleného prostredia molekulárnych-dipólových väzieb vody, ktoré vytvárajú nežiadúci efekt vlhkého muriva. 

Vlhkosť, ktorá vytvára mokré mapy na murive je charakterizovaná výškovým postupom, spôsobeným kapilárnymi silami, a ovplyvnená rôznorodosťou prostredia, materiálov a stavby.

NA STIAHNUTIE   

NA STIAHNUTIE

HERUNTERLADEN

DOWNLOAD

INFORMAČNÝ MATERIÁL

INFORMATIONEN

INFORMATION